Open : 10:00-19:00 ทุกวัน
95, 97 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Tag

Atonelaser

21
May

รักษาแผลเป็นนูน

รักษาแผลเป็นนูน รักษาแผลเป็นนูน และคีลอยด์ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลาย ๆ คนพบเจอ อยากจะสวมใส่เสื้อผ้าสวย ๆ ก็ทำให้ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ รักษาแผลเป็นนูน และคีลอยด์ เป็นอย่างไร ? ลักษณะเป็นปื้นนูนแข็ง ตามแนวรอยแผล (กรณีของแผลเป็นนูน) หรือล้ำออกมานอกรอยแผล (กรณีของคีลอยด์) เกิดตามหลังการบาดเจ็บหรือการอักเสบรุนแรงของผิวหนัง เนื่องจากมีการซ่อมแซมของผิวหนังที่มากผิดปกติ อาจมีอาการคันและเจ็บร่วม กรณีเป็นคีลอยด์สามารถขยายขนาดขึ้นได้เรื่อย ๆ พบบ่อยในผู้มีแผลเป็นนูนมาก่อน มีผิวเข้ม...
Read More