Open : 10:00-19:00 ทุกวัน
95, 97 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Tag

โหงวเฮ้งกับการทำศัลยกรรม

06
Jun

โหงวเฮ้งกับการทำศัลยกรรม

โหงวเฮ้งเป็นศาสตร์ที่คนจีนใช้สำหรับศึกษาใบหน้าของคน โดยรวบรวมถึงสถิติต่างๆ เช่น คนใบหน้ากลม ใบหน้าแหลมหรือใบหน้าเหลี่ยม ว่าเค้าเหล่านี้มีชีวิตอย่างไร ซึ่งโหงวเฮ้งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีไว้เพื่อการศึกษาใบหน้าของคนเป็นวิชาแรกของโลก และสามารถดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน หลักพื่นฐานของโหงวเฮ้งนั้นจะแบ่งใบหน้าออกเป็น สามส่วน และ สี่ช่วงของวัย โดยแรกเกิกถึง 14 ปี โหวเฮ้งจะวิ่งอยู่ที่หูทั้งสองข้าง แบ่งข้างละ 7 ปี ในผู้หญิงจะเริ่มจากหูขวา ส่วนผู้ชายจะเริ่มจากหูซ้าย อายุ 15 – 30...
Read More