Open : 10:00-19:00 ทุกวัน
95, 97 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Tag

กำจัดขนโคราช

17
May

กำจัดขน

กำจัดขน กำจัดขน ด้วยเลเซอร์ (Laser Hair Removal) เป็นกระบวนการที่ใช้แสงเลเซอร์เพื่อทำให้ขนหลุดร่วงและไม่เติบโตอีกต่อไป วิธีนี้มักถูกใช้ในการกำจัดขนในพื้นที่ต่างๆของร่างกาย เช่น ขา แขน รักแร้ และขนใต้รักแร้ แต่มักจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับขนที่เป็นสีฟ้าหรือขาวมากนัก เพราะเลเซอร์มักจะมีปัญหาในการจับตัวของขนที่มีสีนี้ได้ดีน้อยกว่าขนที่มีสีเข้ม กระบวนการนี้มักจะต้องใช้เวลาและเงินทรัพย์มากกว่าวิธีการอื่นๆ แต่มีประโยชน์ในระยะยาว เนื่องจากมันสามารถทำให้ขนเจริญช้าลงหรือไม่เจริญเลย และลดความเข้มขนลงอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การกำจัดขนด้วยเลเซอร์อาจจำเป็นต้องทำซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและมักต้องใช้การดูแลหลังการทำเช่นการป้องกันการอักเสบและเลือกใช้เครื่องสำอางที่เหมาะสมกับผิวหนังหลังการทำด้วยเลเซอร์ด้วย กำจัดขน ด้วย Gentle YAG...
Read More