Open : 10:00-19:00 ทุกวัน
95, 97 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Tag

การเสริมจมูก และลดจมูก

17
Jun

การเสริมจมูก และการลดขนาดจมูก

จมูก ถือเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดบนใบหน้า ซึ่งทุกคนปราถนาให้จมูกมีลักษณะสวยงาม สันตรง ดั้งจมูกนูน เรียวยาว ปลายจมูกยาว และโดดเด่น แต่สำหรับชนชาติที่มีพันธุกรรมที่มีลักษณะจมูกสั้น เตี้ย กว้าง ไม่เรียวยาว โดยเฉพาะคนเอเชีย ดังนั้น การผ่าตัดเสริมจมูกจึงเป็นทางเลือกสำหรับการเสริมลักษณะด้อยของจมูกให้ดูงดงาม ส่วนคนเชื้อชาติที่มีสันจมูกใหญ่เกินไป สันจมูกงุ้มเหมือนปากนกแก้ว ปลายจมูกยื่นยาวมาก ก็ต้องจำเป็นในการผ่าตัดเพื่อเอาส่วนที่ยื่นเกินออก โดยเฉพาะคนแถบตะวันตก คนอินเดีย เป็นต้น การเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดเพื่อเสริมในส่วนของจมูกที่มีลักษณะจมูกสั้น ดั้งจมูกเตี้ย...
Read More