Open : 10:00-20:00 ทุกวัน
95, 97 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เลเซอร์ลบเส้นเลือด

Treatment Info

Treatment Detail

การรักษาเส้นเลือดฝอยที่ขาด้วยเลเซอร์

เส้นเลือดฝอยที่ขาคืออะไร

เส้นเลือดฝอยที่ขา คือ เส้นเลือดฝอยที่มีลักษณะเป็นขนาดเล็กๆ สีแดง เขียว หรือน้ำเงิน อาจพบได้ที่ใบหน้าหรือขา มีขนาดเล็กกว่าเส้นเลือดขอดมากและมีการรักษาที่แตกต่างกัน การรักษาเส้นเลือดขอดอาจจำเป็นต้องใช้วิธีผ่าตัดและควรตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดด้วย

สาเหตุของการเกิดเส้นเลือดฝอยที่ขา

เส้นเลือดฝอยที่ขาสามารถเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น พันธุกรรม ลักษณะการทำงานที่ต้องยืนหรือนั่งนานๆ หรืออาจเกิดขณะตั้งครรภ์ วิธีการรักษาเส้นเลือดฝอยชนิดนี้เดิมใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในเส้นเลือด (sclerotherapy) แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนานำเอาแสงเลเซอร์มาใช้รักษาเส้นเลือดฝอยเหล่านี้ ซึ่งให้ผลดีและมีความปลอดภัยสูง

เส้นเลือดฝอยชนิดใดบ้างที่รักษาด้วยเลเซอร์ได้

การรักษาด้วยเลเซอร์สามารถใช้ทำการรักษาเส้นเลือดฝอยบริเวณใบหน้าและขาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 มิลลิเมตร แต่หากผู้ป่วยมีเส้นเลือดขอดหรือเส้นเลือดฝอยขนาดใหญ่เกิน 2 มิลลิเมตรร่วมอยู่ด้วยไม่ควรรักษาด้วยเลเซอร์ เพราะจะไม่ได้ผลหรือกลับเป็นซ้ำในเวลาอันรวดเร็ว

เลเซอร์รักษาเส้นเลือดฝอยได้อย่างไร

แสงเลเซอร์จะทะลุผ่านผิวหนังและแทรกตัวเข้าไปในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดถูกทำลายไปในที่สุด แสงเลเซอร์มีความแม่นยำสูงและจะทำลายเฉพาะหลอดเลือดโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง ดังนั้นโอกาสเกิดแผลเป็นจึงน้อยมาก เวลาที่ใช้ในการรักษาขึ้นอยู่กับขนาด ความลึกและจำนวนของเส้นเลือดฝอยของผู้ป่วย

ต้องรักษากี่ครั้ง

โดยส่วนใหญ่การรักษาทำเพียงครั้งเดียว ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องรักษา 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาด จำนวน และสีของเส้นเลือดเป็นหลัก ผู้ป่วยแต่ละท่านอาจตอบสนองต่อการรักษาแตกต่างกันไป ซึ่งจำนวนครั้งของการรักษาต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา

การรักษาด้วยเลเซอร์เจ็บหรือไม่

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยขณะทำการรักษาโดยไม่ใช้ยาฉีดหรือยาชาเฉพาะที่ ถ้าทนไม่ได้อาจทายาก่อนการรักษาประมาณ 1 ชั่วโมง

อาการภายหลังการรักษาเป็นอย่างไร

ผิวหนังบริเวณที่ทำการรักษาอาจเป็นรอยแดงหรือรอยช้ำ ซึ่งมักจางหายภายใน 1 สัปดาห์ การใส่ถุงน่องชนิดที่ช่วยพยุงขาหรือการใช้ผ้าอีลาสติกทางการแพทย์สวมใส่จะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้น

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

ทันทีหลังการรักษาจะมีอาการบวมแดงเล็กน้อยบริเวณผิวหนัง ซึ่งมักจางหายไปภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดรอยช้ำหรือผิวหนังไหม้พองได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีผิวคล้ำ รายละเอียดสามารถปรึกษาได้กับแพทย์ผู้ทำการรักษา

ผลการรักษาอยู่ได้นานเท่าไร

ผลการรักษาจะเริ่มปรากฏในสัปดาห์ที่ 2-6 หลังการรักษาและเห็นผลสูงสุดประมาณ 2 เดือนหลังการรักษา ผลการรักษาจะอยู่ได้นานหลายปีหากไม่มีเส้นเลือดขอดหรือเส้นเลือดฝอยขนาดใหญ่อยู่บริเวณใกล้เคียง

การปฏิบัติตัวหลังการรักษา

โดยทั่วไปผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติทันทีหลังการรักษา แต่ควรงดการออกกำลังกายที่ต้องใช้กำลังมาก งดการแช่อาบน้ำอุ่นภายใน 24 ชั่วโมงแรก ควรหมั่นทายากันแดดและหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดในบริเวณผิวหนังที่ทำการรักษาในช่วง 2 สัปดาห์แรก
Facebook Comments