Open : 10:00-19:00 ทุกวัน
95, 97 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เลเซอร์กำจัดขนถาวร

Gentle YAG Laser เป็นเครื่องเลเซอร์กำจัดขนที่ดีที่สุดของการรักษา มาดูกันว่าดีอย่างไร
06
Aug

เลเซอร์กำจัดขนถาวร